SBA004 – Europan 11 Deventer

SBA004 – Europan 11 Deventer

Europese prijsvraag voor de herontwikkeling van een voormalig industriegebied gelegen in het havenkwartier te Deventer. Het gevraagde programma in het studiegebied is een mix van activiteiten op het gebied van innovatie, productie, cultuur, entertainment en woningbouw.

SBA005_img_09

De zwarte silo (1924) en de Grijze silo (1961) bevinden zich op de rand van de nieuwe havens en het Pothoofd; een voormalig bedrijventerrein. In 1973 werd een groot deel van de oorspronkelijke bebouwing op dit bedrijventerrein gesloopt, waaronder een aantal monumentale pakhuizen en silo’s. Het gebied is herontwikkeld en van de karakteristieke bebouwing is niet veel meer zichtbaar. Het terrein rondom de Zwarte en Grijze Silo vormt de laatste herinnering aan het Pothoofd. Het overgebleven industriële erfgoed vormt nu het decor voor manifestaties en festivals, veel van de gebouwen worden gebruikt als atelier en of tentoonstellingsruimte.

 

SBA005_schema_03

In het plan ‘VERTIGO’ rijst achter de bestaande silo’s  één enkel bouwvolume op. De slanke toren vormt samen met deze markante gebouwen een ensemble, dat als boegbeeld kan fungeren voor de ontwikkeling van het nieuwe havengebied. Met hoogte als intrinsieke kwaliteit verwerft het ensemble zijn plaats op de driesprong tussen stad, haven en landschap. De nieuwe toren voegt in één keer het gevraagde woonprogramma aan de locatie toe.

SBA005_img_07

(onder) stedenbouwkundige kaart plangebied (1) zwarte silo, (2) grijze silo, (3) woontoren, (4) toekomstige uitbreidingsmogelijkheden

SBA005_tek_03

Het woonprogramma wordt opgetild van het maaiveld, waardoor een duidelijke grens ontstaat tussen publieke en private functies. Publiek programma vult de plint van de nieuwbouw en de industriële complexen. Het maaiveld kan zo, bevrijd van een directe verbinding met het woonprogramma, blijven fungeren als vrij decor voor een breed scala aan publieke activiteiten.  De typologie van de toren vormt de basis voor toekomstige programmatische in/uitbreidingen binnen de bestaande structuur van het gebied. De architectuur van de nieuwe toren is pragmatisch en voegt zich nadrukkelijk in het continuüm van het recente havenverleden. De functionele opbouw van de toren is verwant aan de Grijze Silo. Een hoog basement wordt gevolgd door een regelmatig opgebouwd middendeel en beëindigd door een kroon.

De zwarte silo wordt samen met de brugwachterswoning, het liftgebouw en de transportbruggen opengesteld voor het publiek. Het basement van de Grijze Silo krijgt een horecabestemming, in de top/kroon van dis ruimte voor een restaurant of club, met een spectaculair panorama over de stad, de haven en het landschap.

SBA005_tek_04

De opslagruimte in de Grijze silo wordt ingericht als parkeermachine. De opslag van graan maakt plaats voor de opslag van auto’s. Waar herbestemming van de silo tot verlijfsfunctie in veel gevallen zal leiden tot aantasting van het bouwwerk, kan de toren met behoud van de opslagfunctie ook zijn abstracte verschijningsvorm behouden. De 32 cellen aan de binnenzijde van de silo worden vervangen door een skelet van parkeereenheden, waardoor een 40 meter hoge ruimte ontstaat. Analoog aan het industriële verleden voorziet deze machinekamer in opslag van 75 auto’s. Hiermee wordt voldaan aan de volledige parkeervraag van het gebied. Vanaf het autovrije maaiveld biedt de glazen noordgevel bezoekers een blik op het schouwspel van de sorteermachine in de silo.

 

 

SBA005_img_10

 

PROJECTINFORMATIE

Jaar 2011 Locatie Deventer
type prijsvraag oppervlak 3000 m²
Status shortlisted Team Luuk Stoltenborg Luuk Dietz
Opdrachtgever Europan Constructeur nvt
Budget nvt Bouwfysico nvt

 

< single project page nav -->
">