Lommerrijk Rotterdam

Lommerrijk Rotterdam

PROJECT IN SAMENWERKING MET EIII STUDIO, MAARTEN TERBERG EN RIK DE RUITER

De locatie Lommerrijk wordt getransformeerd tot een semi-publiek park aan het water. De bestaande bebouwing wordt gesloopt om ruimte en zicht naar het water te creëren. Tezamen met het naastliggende perceel van de gemeente vormt zich één komvormig park dat de Straatweg zowel visueel als ruimtelijk verbind met de Bergse Achterplas. De komvormige ruimte kan bijvoorbeeld dienst doen als verblijfsplek, strand, of buitenluchttheater. Met de huidige ontwikkelingen op het gebied van waterreiniging zal de waterkwaliteit verbeteren. Hierdoor kan het water in de nabije toekomst formeel aan de hoogste normen voor zwemkwaliteit voldoen. De landtong vormt de ruggengraat van het project en ontsluit de functies op het water, de reeds aanwezige tennisbaan en een mogelijke horecafunctie aan de straatweg. De overgang van land naar water vormt een natuurlijke scheiding tussen het publieke en private programma. Over een lengte van ongeveer 200-250 meter wordt het water verkaveld en zo wordt de mogelijkheid gecreëerd op het water te bouwen. Deze zone kan verdeeld worden in 10-20 “waterkavels”, welke afzonderlijk of gezamenlijk verkocht, verhuurd of verpacht kunnen worden. Hierdoor ontstaat een flexibele ontwikkelingsstrategie. lommerijk_schema.ai Bij de aanleg van het park wordt een infrastructuur van wegen, kabels en leidingen aangelegd waarop “ingeplugd” kan worden. De afmetingen van de waterkavels en het aantal te realiseren units kan variëren. Kleinschalige bouwwerken zoals woningen kunnen worden ingevaren en hoeven derhalve niet op locatie gebouwd te worden. Dit heeft als voordeel dat de aanleg van het park en de realisatie van de nieuwe functies afzonderlijk van elkaar kunnen worden uitgevoerd. Bovendien wordt de overlast voor de buurt tot een minimum beperkt daar er geen bouwactiviteiten ter plekke plaatsvinden. De waterkavels lenen zich goed voor zowel woonfuncties als commerciële functies. Deze commerciële functies worden in verband met de bijkomende parkeerproblematiek bij voorkeur nabij de Straatweg gelokaliseerd. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een wellnesscentre of een restaurant. Functies die het park faciliteren of ondersteunen.

PROJECTINFORMATIE

Jaar 2014 Locatie Rotterdam
type prijsvraag / selectie oppervlak 10.000 m²
Status Team Luuk Stoltenborg, Rik de Ruiter, Maarten Terberg (EIII studio)
Opdrachtgever particulier Constructeur nvt
Budget nvt Aannemer nvt

 

< single project page nav -->
">