Bouw begeleiding

Stoltenborg De Boer verzorgt de volledige bouwbegeleiding en directievoering. Tijdens de uitvoering zorgen we dat de aannemer eventuele onvoorziene situaties op een goede manier op kan lossen. Ook controleren wij uitvoeringstekeningen van onderaannemers. Als wij directie voeren controleren wij de aannemer op de bouw en bewaken budget en planning. Hier valt tevens de administratie van meer- en minderwerk onder.