Omgevings vergunning

Voor verscheidene bouwactiviteiten is het aanvragen van een omgevingsvergunning noodzakelijk. Stoltenborg De Boer verzorgt volledige omgevingsvergunningaanvragen. We maken zelf alle vereiste bouwkundige tekeningen, visualisaties en de daglicht- en ventilatieberekeningen. Eventueel aangevuld met een kostenraming en benodigde rapporten van constructeurs en/of andere adviseurs. Normaliter is de bouwaanvraag onderdeel van de complete ontwerpopdracht, wanneer gewenst kunnen we deze eveneens verzorgen voor reeds bestaande ontwerpen of ontwerpen van derden.